Oferta Przedszkola Bajkowa Akademia

 1. Nasze przedszkole realizuje działalność edukacyjną oraz procesy wspomagania rozwoju dzieci w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zgodnie z założeniami podstawy programowej celem naszego przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 2. W swojej działalności opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej wykorzystujemy różnorodne metody i formy pracy z dziećmi zarówno tradycyjne jak i nowatorskie.
  • Elementy „Dziecięcej matematyki” – prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.
  • Elementy glottodydaktyki prof. B. Rocławskiego.
  • Elementy logorytmiki, która wyrosła w dużej mierze z założeń rytmiki Emila Jaques-Dalcroze`a oraz metody Carla Orffa.
  • Elementy pedagogiki zabawy.
  • Elementy „Metody Dobrego Startu” M. Bogdanowicz. 
 3. W ciągu roku zapewniamy wiele ciekawych wycieczek m.in. do teatru, kina, muzeum, galerii, na wystawy tematyczne, wyprawy w plener połączone z nauką o przyrodzie i ekologią.
 4. W programie mamy także spotkania z ciekawymi ludźmi, takimi jak: strażak, policjant, listonosz, aktor, lekarz, pielęgniarka itd., a także odwiedzamy miejsca związane z ich pracą, instytucji użyteczności publicznej czyli Straż Pożarną, Policję, Pocztę itp. Rozkład dnia jest dostosowany do potrzeb dzieci w poszczególnych grupach wiekowych.
 5. W razie stwierdzenia potrzeby, oraz za zgodą rodziców każde dziecko uczęszczające do Przedszkola „Bajkowa Akademia”, bezpłatnie może zostać przebadane wystandaryzowanymi testami określającymi poziom gotowości szkolnej, czy poziom funkcjonowania intelektualnego. Badanie wykonuje się na pisemny wniosek rodziców. Badanie dziecka wykonywane jest w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku..

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies